Frode Hetlevik, Finn Schjøll Blomster:

Kjærlighet til å ta og føle på

Link to article