Karsten Feilberg:

Kontor i London, legepraksis på Fusa

(Text: Magne Fonn Hafskor)

Link to article